موج پاکی

اگر هیچ کس نیست خدا که هست...

سخنرانی ازدواج موفق دکتر فرهنگ

۲ نظر
به نام خدا
امروز میخوام یه سخنرانی خیلی عالی درمورد ازدواج بذارم براتون....
خیلی بهت کمک میکنه برای تصمیم درست ازدواج ....
اگه گوش نکردی حتمااااا حتمااا گوش بده...
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
: