موج پاکی

اگر هیچ کس نیست خدا که هست...

تلوزیون در مسیر خودسازی

۵ نظر

تا حالا شده یه فیلم ببینی حالت بهم بخوره ؟استرس بگیری؟

من امشب یه فیلم بود از شبکه ای فیلم دیدم بعد از مدت ها که تلوزیون ندیده بودم وجودم پر شد از استرس و اضطراب...

کلا دل و دماغم از بین رفت کلی شوق داشتم ولی در لحظه همش پرید با این فیلم...واقعا بدم اومد...

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
: