موج پاکی

اگر هیچ کس نیست خدا که هست...

تجربه7روز پاکی

۸ نظر

به نام خدا

سلام عزیز این متن تجربه یه هفته ای من از ترک گناهه  لطفا  وقتی خوندی حتما  حتما نظر بذار برام

خب  تقریبا  یه هفته  ای میشه که از توبه من میگذره  و من  گناه نکردم...

خیلی  خداروشکر میکنم بخاطر فرصت دوباره ای که داد بهم  ...

راستش  میخوام از این مدت بگم برات  ...

این هفت روز زیاد گل و بلبل نبود برای من...نه بخاطر پاکیم بال در اوردم ونه اتفاق و ارامش عجیبی  برام افتاد و نه الان حس میکنم 

قهرمان ؟ به جمع جنگجویان مسیر پاکی بپیوند
ایمیل ارتباطی با من : tarbiyatenafs@mail.com